• Norska elbilar minskar importmöjligheter

    Norska elbilar minskar importmöjligheter1

    Stora förhoppningar finns att vattenkraften i Norge ska balansera den väderberoende elproduktionen i Sverige. Men det stora antalet elbilar i Norge riskerar att minska möjligheten till import till Sverige vid kritiska lägen, skriver Kenneth Ahlström.…

    Läs mer...