• Ökat tryck i tillståndsfrågorna

    Ökat tryck i tillståndsfrågorna0

    ”Vi jobbar så hårt vi kan, och vi möter ett stort gensvar från branschen”, säger Svenska kraftnäts Katarina Larsson. Hon ser i alla fall vissa möjliga vägar för kortare handläggningstider.…

    Läs mer...