• ”Bredda CCS-stöd till avfallsförbränning”

    ”Bredda CCS-stöd till avfallsförbränning”5

    • CCS
    • 27 september, 2022

    Idag finns stora statliga stöd till bio-CCS. Nu är det dags att bredda stödet till att även omfatta CCS från icke-biogen avfallsförbränning. Det menar Karin Medin, vd på Söderenergi och Hans Stålnacke, vd på Boden Energi.…

    Läs mer...