• Power-to-heat balanserar

    Power-to-heat balanserar3

    I en framtid med stor variabel elproduktion finns det en betydande potential för power-to-heat i fjärrvärmesystemen för att balansera elsystemet. Det skriver forskare vid Lunds universitet.…

    Läs mer...