• Intäkterna som ingen äger

    Intäkterna som ingen äger7

    Flaskhalsintäkter är elmarknadens finansiella gökunge. De kan ses som ett ”förskott från elkunderna” till återupprättande av produktionsbalansen, menar Svenska kraftnäts Peter Wigert.…

    Läs mer...