• Effektbrist hotar industrin

    Effektbrist hotar industrin2

    Graden av oro över effektutmaningen varierar mellan de politiska partierna och energipolitiker har haft svårt att tydligt definiera hur lösningarna ser ut. Det skriver sju företrädare för den svenska basindustrin.…

    Läs mer...