• Tror på lokaliseringstariff i elnäten

    Tror på lokaliseringstariff i elnäten1

    Energimarknadsinspektionens förslag på prissignaler från lokalisering har gett skeptiska remissvar. – Syftet är att skapa fler verktyg för elnätsföretagen, inte att rubba etablerade system, säger Jens Lundgren på Ei.…

    Läs mer...