• Vanligt med auktioner för havsbaserad vindkraft

    Vanligt med auktioner för havsbaserad vindkraft2

    Sverige ligger efter när det gäller utbyggnad av havsbaserad vindkraft. Många länder har mer utvecklade modeller för att engagera de företag som får rätt att bygga, men modellerna är i vissa fall allt för kostnadsdrivande, menar Adrienne Downey på Hexicon.  …

    Läs mer...