• Vad ska Ei lösa med alla planer?

    Vad ska Ei lösa med alla planer?1

    Energimarknadsanalytikern Mats Nilsson ifrågasätter värdet av det långsiktiga nationella planperspektivet för energisystemet. Det ligger i tiden att föreslå planering som lösning, men frågan är vad staten ska göra med den information den nu ska kräva in av alla företag, skriver han.…

    Läs mer...