• ”Kunderna stora förlorare med ny modell”

    ”Kunderna stora förlorare med ny modell”12

    Av misstag publicerade Svenska kraftnät en bild som visar hur elflöden skulle kunna gå från lågprisområden till högprisområden med den nya metoden för kapacitetsberäkningar, skriver Mats Nilsson. Kunderna i alla nordiska länderna är stora förlorare jämfört med dagens modell.…

    Läs mer...