• ”Energiewende en illusion”

    ”Energiewende en illusion”3

    – Den tyska energidebatten baseras på en illusion. De satsningar vi gjort i Energiewende hittills är bara småsmulor jämfört de gigantiska uppgifter vi står inför, enligt Die Welts ekonomiredaktör Daniel Wetzel.…

    Läs mer...