• Kraftledning byggs snabbare i Finland

    Kraftledning byggs snabbare i Finland2

    I Finland är tillståndsgivandet kring kraftledningar enklare. Svensk-finska Aurora Line avslöjar Fingrids och Svenska kraftnäts skilda världar. – En svensk kraftledning kan ha väldigt många riktningsändringar, säger Per Eckemark.…

    Läs mer...