• Bättre balans med ny avgift

  Bättre balans med ny avgift2

  En ny obalansavgift ska ge tydligare signal om vad som är balansmarknadens viktigaste uppgift. Nya avgifter ska bli mer rättvisa, inkludera förbrukningen och spegla balanskostnaderna bättre.…

  Läs mer...
 • Elsystemets puls under press

  Elsystemets puls under press4

  Kraftnätets frekvens glider ofta över på rött. Dagens oberäkneliga systembalans behöver buffertzoner där störningar kan bromsas. – Utmaningen blir att säkra reservkapacitet i förväg när frivilliga bud inte räcker till, säger Anna Jäderström på Svenska kraftnät.…

  Läs mer...