Opartisk prisjämförelse kan vara partisk

Opartisk prisjämförelse kan vara partisk

15 elhandelsbolag har i ett ovanligt grepp gjort gemensam sak och anmält företaget Kundkraft till Konsumentverket. Elbolagen menar att Kundkrafts jämförelsesajt Elpriser.se inte innehåller korrekt information.

Daniel Löfstedt på uppdrag av Svensk Energi

I slutet av september valde 15 elhandelsbolag att anmäla jämförelsesajten Elpriser.se till Konsumentverket. Bolagen är missnöjda med hur Elpriser.se informerar sina användare. På Elpriser.se framgår det att besökaren i fyra enkla steg kan byta avtal. Det första steget handlar om att jämföra olika avtal, det andra steget att välja elavtal, så långt är det inga konstigheter. Men när du i det tredje steget ska registrera dig kan du bara få hjälp med att byta till vissa elhandelsbolag, för de andra bolagen hänvisas du till deras hemsida och får således inte hjälp med det fjärde steget – själva bytet. 

Elbolagen bakom anmälan riktar kritik mot att sajten ger fel information – besökaren på sajten kan inte byta till vilket avtal som helst. I somras har potentiella elkunder på Elpriser.se enligt elbolagen mötts av beskedet ”Denna leverantör kan inte ta emot dig som kund för närvarande” när kunden efter en jämförelse har velat gå vidare och teckna avtal.
– Upplysningen var i allra högsta grad felaktig och missvisande då samtliga elbolag gärna såg att nya kunder vände sig till dem för att teckna avtal, skriver elbolagen i sin anmälan.
Anmälarna menar att tillsammans med den inkorrekta informationen uppmanades besökaren att i stället vända sig till andra konkurrerande elbolag. Gemensamt för elbolagen som ligger bakom anmälan är att de på sajten försågs med samma missvisande information och att de inte har ett avtal med Kundkraft, som äger Elpriser.se, om att betala för kundförmedling via Elpriser.se.

Att använda sajtens tjänst är gratis, så frågan är hur Elpriser.se tar betalt:
– Jämförelsetjänster får en provision när de förmedlar kunder till den nya leverantören, säger Kristian Jacobsson, vd för Elpriser.se, men vill inte mer i detalj gå in på hur avtalen eller principerna för avtalen ser ut mellan Elpriser.se och de olika elbolagen när Second Opinion ställer frågan. Inte heller frågan om varför vissa bolag förekommer med logotyper på sajten vill han besvara. Men han säger att jämförelsen mellan bolagen på sajten är opartisk.

Kristian Jacobsson ger inte heller svar på varför man så sent som i somras gav informationen ”Denna leverantör kan inte ta emot dig som kund för närvarande” när informationen enligt anmälarna är inkorrekt. Just denna informationstext är numera borttagen, men Elpriser.se fortsätter att hänvisa till andra elbolag och deras avtal.

När besökaren på er sajt inte kan teckna avtal med vissa elhandelsbolag föreslår ni ett annat avtal i stället, varför gör ni det?
– Om man som besökare hittat till ett avtal som vi inte kan hjälpa till med bytet för, så hänvisar vi direkt till den leverantörens hemsida för att man själv skall ta kontakt. I samband med detta så rekommenderar vi även besökaren till det billigaste elavtalet som finns utifrån besökarens preferenser. Fördelen för besökaren är utöver att det blir billigare så hjälper vi även till med bytet, det innebär till exempel att vi hjälper besökaren att ta reda på den information som elbolagen behöver för att möjliggöra bytet samt säkerställer att leverantörens avtalsvillkor är korrekta, säger Kristian Jacobsson.

För vissa elbolag kan ni ordna med avtalsbyte, för andra inte utan då hänvisar ni till respektive elbolags hemsida. Varför hanteras elbolagen olika?
– Vi måste definiera vem som tar ansvaret för kunden och har vi inte det reglerat kan inte vi stå för att kunden byter bolag. För de elbolag som vi inte har reglerat detta hänvisar vi till deras hemsida. Det här är ett område där det saknas en branschstandard tycker jag. Alla elbolag sitter på olika system för att ta emot kunder och då kan inte vi skicka kunder till vissa. Det här behöver förändras. Att näringsidkare går samman på det här sättet och gör en anmälan till Konsumentverket är ovanligt.
Kristian Jacobsson välkomnar anmälan:
– Jag tycker det är väldigt bra att elmarknaden undersöks och hela tiden hålls så korrekt som möjligt. El påverkar alla men väldigt få är experter inom området. I detta fall vill elbolagen utreda om det är korrekt att vi rekommenderar ett billigare elavtal när en besökare har hittat till ett elavtal på Elpriser.se som vi inte kan hjälpa kunden att byta till. Detta är något som alla i branschen gör och har gjort i flera år så jag tycker att det är på tiden att det utreds, säger han.

Elbolagen som ligger bakom anmälan menar att Elpriser.se brutit mot marknadsföringslagen på flera sätt.
– Att konsumenter som sökt information om elbolagens tjänster på hemsidan och funnit dem gynnsamma i stället erhållit en rekommendation om att vända sig till en annan leverantör, har inneburit att de i förekommande fall fattat ett beslut – eller att i varje fall uppenbar risk har förelegat för ett sådant beslut – grundat på felaktiga uppgifter om elbolagens möjligheter att teckna avtal. Förhållandet har således inverkat menligt på konsumenternas möjlighet att fatta välgrundade affärsbeslut, skriver elbolagen i sin anmälan.

Konsumentverket har så här långt enbart tagit emot anmälan och har inte gjort någon bedömning i sakfrågan mot Kundkraft AB, som ägs av Aftonbladet tillväxtmedier.

—————

REDAKTIONELL UPPDATERING

Konsumentverket beslutade 2011-10-20 att inte föra talan mot Kundkraft om de skulle få betala en marknadsstöringsavgift eller inte. ”Utan en djupare marknadsrättslig analys kan Konsumentverket/KO konstatera att informationstextens tidigare lydelse i större mån än den nuvarande riskerade att vilseleda konsumenterna. Denna text finns dock inte kvar på elpriser.se och, med utgångspunkt i det allmänna konsumentintresset, bedöms ett marknadsrättsligt ingripande från Konsumentverket/KO inte vara motiverat”, skriver myndigheten i sitt beslut.

2 Kommentarer
Av Daniel Löfstedt
Second Opinions skribent
Profil Second Opinion drivs på uppdrag av Energiföretagen Sverige. Läs mer

Vid publicering av en kommentar gäller följande regler:

– vi vill att alla som kommenterar ska vara identifierbara personer och vi vill därför för- och efternamn anges av den som kommenterar

– vi vill att diskussionen på Second Opinion ska hålla en god och respektfull ton och publicerar inte kränkande omdömen om enskilda personer.

Second Opinion förbehåller sig rätten att radera texter som bryter mot våra villkor och regler.

Kommentera

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

 1. Gunnar Ålfors skriver:

  Kanske är det helt rätt som Lennart skriver. Men att döma av allt annat felaktigt han skrivit hör kan man ju undra. ”Bluff” skriver han. Den ena sajten är enligt hans mening vederhäftig men den andra helt felaktig.
  Vet inte om han har rätt men tvivlar p.g. av det han framfört tidigare och hur han beskrivit sig själv i sin blogg.
  Saknar även förklaringen till dyrheten. Skillnaden mellan de olika säljarna i Sverige som konkurrear är måttlig. Däremot är priset högt (Högre än t.ex. Finland som ändå har samma förutsättningar vad gäller att få elen från den nordiska elbörsen) p.g. av alla våra statliga pålagor (massor med skatter/avgifter o moms på även dessa).

 2. NilsLennart skriver:

  Gjorde idag en sökning på mig själv på 5 olika sajter. Fick naturligtvsi 5 olika resultat. Det mest förvånande var att vissa bolag som på ovanstående nämnda sida var billigast var mycket dyrare på den enda sida jag litar på d v s http://www.elpriskollen.se. Som allmarknadsföring är tyvärr dessa jämförsidor bluff.
  Det fantastiska var också att det billgiaste elpriset skillde på olika sidor på nästan 4 öre/kWh. Dyrast var det naturligtvis på elpriskollen.

Prenumerera på artiklar


Boken om Sveriges gasberoende

Läs boken om vad Sverige använder energigas till och hur sårbar den svenska gasförsörjningen är.

Boken om Sveriges elsystem

Det svenska elsystemet går i otakt med omvärlden och marginalerna krymper. I ett läge där vi behöver allt högre överföringskapacitet i elsystemet har denna i stället krympt och elpriserna har skjutit i höjden. I den här boken beskriver tre initierade ingenjörer hur trenden kan vändas.

Senaste artiklarna

Skriv på Second Opinion

Alla är välkomna att skriva på Second Opinion. Vi publicerar dels artiklar som fördjupar kunskaper om energifrågor dels aktuella debattartiklar.
Skicka in din text
Vara-amnen

Ur arkivet