• IEA-direktör: Förnybar energi kräver ny marknadsreglering0

  Nya intäktsramar för elnätsföretagen är en av höstens stora energifrågor i Sverige. Men det är nog bara början. Bo Diczfalusy på IEA, International Energy Agency, spår nya globala utmaningar när näten måste anpassas för variabel energi som vindkraft och solkraft.…

  Läs mer...
 • Gunnar Fredriksson: “Elområden kan leda till svängd opinion”7

  Barsebäcks kärnkraftverk gav 1 200 MW och nu är underskottet upp till 2 500 MW i Sydsverige. Vindkraften växer snabbt, men det tar många år innan den gör större skillnad. För några kraftslag är dörren till nyinvesteringar i det närmaste stängd. Där är Sydsveriges el-problem i ett nötskal.…

  Läs mer...
 • Medierna missar helheten i energifrågan9

  Medierna missar helheten. De tar fasta på utbyggnaden av vindkraften, men ställer det inte i relation till hur mycket el från kärnkraften som ska ersättas. Det menar Pappers förbundsekonom Christer Larsson, som sitter i Energimyndighetens programråd för att energieffektiviseringar inom elintensiv industri, PFE.…

  Läs mer...
 • DN satsar på elskola0

  Dagens Nyheter skiljer sig från många andra medier i sitt grepp ”Elskolan”, där man lyfter fram flera olika aspekter om elmarknaden. Vi frågade Björn Hedensjö, chef för dn.se, hur resonemanget har gått.…

  Läs mer...
 • Konstruktiva samtal krävs för en elkraftförsörjning till lågt pris1

  Från min horisont som ingenjör och forskare så ser det ut som att det är ett minskat ingenjörskunnande i samhällets samtidigt som medvetenheten och debatten om vårt ”elberoende” och miljöfrågor kraftigt ökat. Debatten är tyvärr ofta baserad på faktauppgifter som inte är korrekta, innehåller en dålig förståelse för helheten, personangrepp och nonchalans för sakfrågan.…

  Läs mer...
 • Mikael Odenberg: “Ambitionen är att på sikt få bort elområden”2

  I november delas Sverige in i fyra elområden. Ansvarig myndighet är Svenska Kraftnät och generaldirektören Mikael Odenberg är optimistisk:
  – Jag ser inga konkreta brister i modellen, säger han men är rädd för att mediedebatten kan komma att bli oseriös.…

  Läs mer...