• ”Begrunda demokratiska konsekvenser”

    ”Begrunda demokratiska konsekvenser”2

    Vi bör begrunda vilka demokratiska konsekvenser det kan få om domstolarna används för att bedriva politik, skriver Mats Nilsson. Frågan kommer att bli alltmer aktuell när stater och företag allt oftare dras inför domstol för bristande klimatåtgärder.…

    Läs mer...