• Effektbrist fördröjer nya datacenter

    Effektbrist fördröjer nya datacenter7

    Något tvärstopp för nya datacenter har det inte blivit på grund av effektbrist, men en del nya etableringar har fördröjs. Samtidigt växer medvetenheten om den hotande effektbristen, menar Tomas Sokolnicki vid Business Sweden.…

    Läs mer...