• ”Rätt tid för mer restvärme”

    ”Rätt tid för mer restvärme”4

    – Med högre bränslepriser och ökade krav på cirkularitet är det rätt tid för svenska fjärrvärmebolag att satsa på att använda mer restvärme. Det kräver dock en annan typ av kompetens och riskhantering än om man enbart har egen produktion, säger Kristina Lygnerud.…

    Läs mer...