• Klarar Sverige att återstarta elsystemet?

    Klarar Sverige att återstarta elsystemet?3

    Elstörningen den 26 april i år, då bland annat två av Forsmarkreaktorerna kopplades från nätet, var mycket nära att förorsaka det största haveriet för det svenska elsystemet på decennier. Vilka hade effekterna varit, om så skett?…

    Läs mer...