• Efterlyser uppgraderad kärnkraftsforskning

    Efterlyser uppgraderad kärnkraftsforskning2

    Kärnkraftsforskningen dras mellan befintlig produktion och kommande teknologier. Frågan är hur regeringens forskningspolitik ska sikta både på avveckling, underhåll och planering för ny kärnkraft. Idag är varken myndigheterna eller industrin nöjda.…

    Läs mer...