• Kraftledningar prioriteras lägst

    Kraftledningar prioriteras lägst3

    I tillståndsprövningar klassas inte kraftnätet som riksintresse. Kraftledningar prioriteras lägst av alla jämförbara infrastrukturprojekt. Enligt Svenska kraftnät ges elnät ett sämre juridiskt skydd.…

    Läs mer...