• Finland på väg köra om Sverige på havet

    Finland på väg köra om Sverige på havet0

    Finland tar allt mer över initiativet i fråga om havsvindkraften. Det senaste är att den finländska systemoperatören Fingrid ger sitt officiella stöd till två stora havsvindkraftsparker som OX2 planerar i Bottenviken. Som möjlig byggstart anges 2026.…

    Läs mer...