• Damma av 800 kV-projektet

    Damma av 800 kV-projektet9

    I en andra artikel om nätutvecklingen menar Per Norberg att Svenska kraftnät borde överväga kraftfullare ledningar för att klara omställningen av energisystemet.…

    Läs mer...