• Bättre balans med ny avgift

    Bättre balans med ny avgift2

    En ny obalansavgift ska ge tydligare signal om vad som är balansmarknadens viktigaste uppgift. Nya avgifter ska bli mer rättvisa, inkludera förbrukningen och spegla balanskostnaderna bättre.…

    Läs mer...