• Allt större utmaningar i Sveriges elsystem

    Allt större utmaningar i Sveriges elsystem2

    Minskad nettoexport av el, ökad risk för effektbrist och en drastisk minskning av rotationsenergin tyder på att utmaningarna för det svenska elsystemet tilltar ytterligare under de kommande åren. Detta enligt Svenska kraftnäts nya marknadsanalys.…

    Läs mer...