• Norsk elnätsreglering i kris

    Norsk elnätsreglering i kris0

    Förståelsen för elnätens investeringsbehov har hittills varit låg i norsk energipolitik. Ramverket ger inga incitament, säger Knut Lockert på nätorganisationen Distriktsenergi.…

    Läs mer...