• ”Återbetala kapacitetsavgifter till kunderna”

    ”Återbetala kapacitetsavgifter till kunderna”5

    Kapacitetsavgifterna styr helt fel och ger inget incitament till att bygga ut nätet som så väl behövs, skriver Jan Kjerstensson. Det är kunderna i områdena med högre priser som drabbas och ersättningen bör då gå till dem och inte till nätkollektivet i sin helhet.…

    Läs mer...