• ”Återbetala kapacitetsavgifter till kunderna”5

    Kapacitetsavgifterna styr helt fel och ger inget incitament till att bygga ut nätet som så väl behövs, skriver Jan Kjerstensson. Det är kunderna i områdena med högre priser som drabbas och ersättningen bör då gå till dem och inte till nätkollektivet i sin helhet.…

    Läs mer...