• Nätparitet förebådar revolution

    Nätparitet förebådar revolution5

    Nätparitet uppstår när en egen energikälla kan producera el till ett pris som är lika med eller lägre än att köpa elen från elnätet. Kanske är vi redan där, skriver Fredrik Bodecker.…

    Läs mer...