• Stora prisskillnader även i Norge

    Stora prisskillnader även i Norge1

    Norge skickar mer el till Danmark och Sverige än mellan egna elområden. Enligt Statnett är det driftsäkerheten som styr flödet, även till utlandet. Norska Europower har letat flaskhalsar.…

    Läs mer...