• Storincident skakar om Europa

    Storincident skakar om Europa4

    Svenska kraftnät har upprepade gånger varnat för att marginalerna i elförsörjningen minskat. Den 8 januari gavs ett exempel på frågans vidd genom den största incidenten i Europas elnät på femton år.…

    Läs mer...