• Bygdemedel riskerar skapa gråzon för mutor

    Bygdemedel riskerar skapa gråzon för mutor0

    Tvingas vindkraftsbolag betala extra till kommuner som kräver ekonomisk ersättning för att säga ja till utbyggnad? Ordningen med bygdemedelsavtal ifrågasätts från olika håll, och juridiska risker har poängterats av Energimyndigheten.…

    Läs mer...