Reglerna för el och värme påverkar varann

Reglerna för el och värme påverkar varann

I morgon har Energikommissionen ett expertseminarium om samverkan mellan el- och värmemarknaderna. Pernilla Winnhed, vd för Energiföretagen, menar att de olika marknaderna påverkar varandra på flera sätt och uppmanar till helhetssyn.

I morgon har Energikommissionen bjudit in till ett expertseminarium där man ska titta närmare på samverkan mellan el- och värmemarknaderna. Energiföretagen Sverige är med för att lyssna på Energikommissionens tankar och bidra med vår kunskap om energisystemet, för att ledamöterna ska ha ett så bra underlag som möjligt när de drar upp färdriktningen för det framtida energisystemet.

Energiföretagen Sverige
samlar företag som producerar, distribuerar, handlar med och lagrar energi. Våra medlemmar levererar energi varje sekund, året runt, till hushåll, stora och små företag och samhälle. Grunden är en helhetssyn på energisystemet, där olika energislag och energikällor samverkar för att säkra tillgången till energi nu och i framtiden.

Energikommissionen
har i sitt uppdrag att fokusera på elsystemet och elmarknaden. Men el kan inte ses som en enskild del, utan samverkar med resten av energisystemet. Det är därför bra att Energikommissionen samlas för att särskilt studera sambanden mellan el- och värmemarknaderna.

Ett projekt inom forskningsprogrammet
Fjärrsyn har studerat just detta samband. Slutrapporten, El och fjärrvärme – samverkan mellan marknaderna (Energiforsk 2015:223), visar att kraftsystemets utveckling kraftigt kan påverka utvecklingen av den svenska fjärrvärmen. De senaste åren har produktionen av den förnybara, väderberoende elen ökat. En effekt av det, i kombination med välfyllda vattenmagasin, är ett lågt elpris, som ser ut att stå sig framåt. Samtidigt diskuteras en avveckling av kärnkraften, vilken i sin tur skulle påverka elpriset uppåt. Båda scenarierna påverkar lönsamheten i kraftvärmen, där el och fjärrvärme produceras samtidigt med hög effektivitet.

El- och fjärrvärmemarknaderna
har flera kopplingar till varandra. Till exempel används el i fjärrvärmeproduktionen (elpannor och värmepumpar) och kraftvärmeverken producerar både el och värme. På värmemarknaden konkurrerar också el och fjärrvärme om att få leverera värme och tappvarmvatten.

När andelen väderberoende
el ökar kommer det att ge större elprisvariationer. På sikt kan det få stor betydelse för den framtida elmarknaden och priset på el, men också för lönsamheten i kraftvärmen. I rapporten konstateras det att en ökning av vindkraft i kombination med att en stor del av den svenska kärnkraften avvecklas kommer att öka svängningarna i elpriset, och detta i sin tur kommer att leda till en ökad lönsamhet i kraftvärmen.

Med ett billigare elpris
skulle användningen av el kunna öka i värmeproduktionen, det som idag talar emot detta är att oavsett hur lågt elpriset är så måste fjärrvärmeföretaget betala energiskatt för sin elanvändning. Ett lågt elpris styr också mot lägre elproduktion från kraftvärmen.

Sambanden är många
och därför får också åtgärder och styrmedel som påverkar elmarknaden effekter även på värmemarknaden. Även styrmedel på värmemarknaden påverkar förutsättningarna för fjärrvärmen att samverka med elmarknaden. Därför måste man se på energisystemet som den helhet det är. Det hoppas vi även blir Energikommissionens slutsats efter morgondagens seminarium.

BILD: Genom att koppla samman fjärrvärmenätet i Helsingborg och Landskrona med nätet i Lund-Lomma-Eslöv skapas en “stamledning” för fjärrvärme som är 9 mil lång. Foto: Timo Julku/Öresundskraft

Av Pernilla Winnhed
Profil Second Opinion drivs på uppdrag av Energiföretagen Sverige. Läs mer

Vid publicering av en kommentar gäller följande regler:

– vi vill att alla som kommenterar ska vara identifierbara personer och vi vill därför för- och efternamn anges av den som kommenterar

– vi vill att diskussionen på Second Opinion ska hålla en god och respektfull ton och publicerar inte kränkande omdömen om enskilda personer.

Second Opinion förbehåller sig rätten att radera texter som bryter mot våra villkor och regler.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

*

Prenumerera på artiklar


Följ oss på Twitter

Senaste artiklarna

Skriv på Second Opinion

Alla är välkomna att skriva på Second Opinion. Vi publicerar dels artiklar som fördjupar kunskaper om energifrågor dels aktuella debattartiklar.
Skicka in din text
Vara-amnen

Ur arkivet