Artiklar & debatt

 • Politiken avgör biogasutvecklingen1

  Öresundsverket har under sina dryga två år i drift minskat koldioxidutsläppen genom att tränga undan kraftverk med mer utsläpp i närområdet. Och det finns en stor potential att minska utsläppen ännu mer, inte minst genom att elda med biogas. Men biogasutvecklingen bromsas av den otydliga politiken och efter 2013 finns det ingen politisk riktning, menar E.ON:s Anders Olsson.…

 • Mystisk verklighetsbeskrivning5

  Torbjörn Tärnhuvud, blivande VD på Eon Vattenkrav har låtit sig bli intervjuad på Second Opinion av Daniel Löfstedt på uppdrag av Svensk Energi. Artikeln är så full av konstiga påståenden och faktaglidningar att vi måste bemöta den.…

 • Kärnkraftsproblem med rötter i 80-talet3

  Moderniseringen av kärnkraften har inneburit mycket stora driftsstörningar och låg elproduktion. Orsaken till att så mycket behöver göras på en gång har sina rötter på 1980-talet, menar två personer med lång erfarenhet av svensk och finsk kärnkraft. …

 • “Vi vill producera mer i befintlig vattenkraft”1

  Torbjörn Tärnhuvud är E.ON Vattenkrafts nya vd. Inom kort tillträder han och vet att vattenkraftens roll står inför utmaningar: lokala miljöaspekter står mot det globala klimatmålet.…

 • Anders Östlund: ”Overflow” på politiska beslut just nu0

  Den politiska styrningen av energisystemet är viktig, menar Öresundskrafts vd Anders Östlund. Men han upplever nu att antalet politiska styrsignaler gör målbilden otydlig.

  – Vi behöver inte fler politiska beställningar utan snarare hjälp med att prioritera de som skapar störst samhällsnytta.…

 • Svenska industriföretag fruktar högre energipriser0

  Sju av tio industriföretag är oroliga för högre energikostnader och hela 55 procent anser att energikostnaderna har betydelse för företagets konkurrenskraft. Konflikten mellan EU och Iran stärker oron då en blockering av Hormuzsundet kan leda till oljepriser på närmare 200 dollar per fat.

  Den svenska regeringen bör agera genom att intensifiera satsningen på energieffektiviseringar och bidra till att göra svensk industri mindre sårbar.…

Prenumerera på artiklar


Följ oss på Twitter

Fler artiklar

Skriv på Second Opinion

Alla är välkomna att skriva på Second Opinion. Vi publicerar dels artiklar som fördjupar kunskaper om energifrågor dels aktuella debattartiklar.
Skicka in din text.
Vara-amnen

Ur arkivet