Artiklar & debatt

 • Stormar skapar debatt om finskt elnät0

  Även i Finland slogs delar av elnätet ut av julhelgens stormar. I Finland är det möjligt att finansiera nedgrävning av elledningar med höjda avgifter, vilket inte längre verkar vara fallet i Sverige.…

 • EU vill snabba på tillståndsprocesserna1

  EU vill skapa en gemensam elmarknad. Men ambitionen hindras av tröga tillståndsprocesser i enskilda medlemsstater. EU-kommissionen vill nu se förändringar och med regler snabba på processerna för de viktigaste nät- och gasledningarna.…

 • Mediedebatt löser inte kompetensbristen0

  Som det ser ut nu så minskar antalet erfarna elkraftingenjörer dramatiskt och hur länge går det innan elkraftförsörjningen inte längre fungerar, frågar sig Martin Lundmark vid Luleå Tekniska Universitet.…

 • Ökat elberoende önskvärt inom EU0

  Igår kom Europeiska Unionens Energifärdplan för 2050. Den säger att en säker, konkurrenskraftig och koldioxidsnål…

 • Greenpeace: Avveckling av kärnkraften inte dyrare än att ha den kvar7

  Sveriges energiförbrukning minskar med 40 procent på 40 år. Samtidigt som elanvändningen ökar till följd av att fordon i framtiden inte kommer att drivas med fossilbränsle. Det och mer om Greeenpeaces framtidsscenario berättar Martina Krüger i en intervju med Second Opinion.…

 • Tufft mätta energibranschens kompetensbehov1

  Energibranschen är i behov av närmare 8 000 ingenjörer och tekniker till och med 2016. Intresset för att utbilda sig inom energi har varit svagt, nu kan man dock skönja en ljusning. Men vägen till att behovet är tillfredsställt är lång.…