Artiklar & debatt

 • Klokt med särskild energiforskningsproposition0

  Sverige satsar klart mindre på energiforskning i jämförelse med våra nordiska grannläder räknat per capita, skriver Magnus Olofsson, vd för Elforsk.…

 • Näringsdepartementet: ”Vi vill få till regelförenkling över lag”0

  Att tillståndsprocesserna kan bli bättre är regeringen väl medveten om. Hannes Carl Borg, sakkunnig hos energiminister Anna-Karin Hatt (C), menar att regeringen arbetar för att processerna ska bli effektivare.

  Daniel Löfstedt på uppdrag av Svensk Energi

  streck.jpgSecond Opinions övriga artiklar i serien om tillståndsprocesser:

  Del 3. Två och ett halvt år för tillstånd att förbättra säkerheten i damm
  Del 2. Tillstånd för sex vindkraftverk – processen inne på sjätte året
  Del 1. Sex år för tillstånd för värmeverk…

 • Två och ett halvt år för tillstånd att förbättra säkerheten i damm0

  För lite resurser i HD, menar Åke Henriksson på E.ON. Foto: Krister Carlsson
  Del 3. Det tog två år och sex månader för E.ON Vattenkraft Sverige att få tillstånd för att genomföra dammsäkerhetsåtgärder vid Lagfors Kraftverk. Högsta Domstolen tog ett år och tre månader på sig.
  streck.jpg
  Second Opinions övriga artiklar i serien om tillståndsprocesser:

  Del 4. Näringsdepartementet:”Vi vill få till regelförenkling över lag”
  Del 2. Tillstånd för sex vindkraftverk – processen inne på sjätte året
  Del 1. Sex år för tillstånd för värmeverk…

 • Vindindustrin har inte kompetens att bedöma vetenskapliga slutsatser6

  Vindindustrin, dess lobbyister och Annika Helker Lundström saknar kompetens för att kritisera KVA:s slutsatser om vindkraften.…

 • “Bristande insikt om hur det svenska elsystemet fungerar”0

  Svensk Vindenergis vd Annika Helker Lundström sammanfattar den kritik som framförts mot Kungliga Vetenskapsakademiens utspel om vindkraften.…

 • Jonas Abrahamsson: ”Energifrågan måste sättas i sitt sammanhang”0

  Mediernas sätt att bevaka energipolitiken tar ofta ett förenklat grepp och tittar på kraftslag för kraftslag och ställer dem inte sällan mot varandra. E.ON Sveriges koncernchef, Jonas Abrahamsson, vill se ett vidgat perspektiv där energifrågan sätts i ett större sammanhang.…