Långa domstolsprocesser löser inte elnätsregleringen

Långa domstolsprocesser löser inte elnätsregleringen

I morgon lämnar Förvaltningsrätten i Linköping sina domar i tvisten mellan elnätsföretagen och Energimarknadsinspektionen (EI), om vilka avgifter företagen får ta ut från kunderna.

Om domstolen går på företagens linje blir det kraftiga höjningar av avgifterna. Vi menar att det är helt orimligt att lagstiftningen är så otydlig att många frågor om hur elnätsavgifterna sätts ska avgöras i domstol.

(Artikeln uppdaterad 2013-12-10 kl 11.30)

År 2012 infördes förhandsreglering av elnätsavgifterna. Det innebär att en ram har beslutats för varje elnätsföretag, som reglerar hur stora avgifter som företaget totalt får ta ut av sina kunder under de kommande fyra åren.

När vi fastställde
avgifterna för perioden 2012–2015 överklagade drygt hälften av elnätsföretagen. Trots en låg inflation och utan andra uppenbara orsaker tycker företagen att de ska ha rätt att höja avgifterna med stora belopp. Domarna i morgon kan innebära avgiftshöjningar på upp till 33 miljarder kronor. För en genomsnittlig villakund betyder det att elräkningen under en fyraårsperiod kan bli cirka 30-40 procent dyrare.

Vårt uppdrag är att arbeta
för en väl fungerande elmarknad. Eftersom elnätsföretagen är naturliga monopol, så är det särskilt viktigt att vi ser till att konsumenterna inte drabbas av oskäligt höga kostnader.

I dag har elnätsägarna
mer eller mindre satt i system att överklaga de beslut som vi fattar. Trots att elmarknaden har varit omreglerad sedan mitten av 90-talet har det inte utvecklats någon vägledande rättspraxis. Systemet är utformat så att företagen har allt att vinna på att överklaga utan att de behöver riskera något.

Vi anser att det är orimligt
att det ska finnas ett utrymme att tolka regelverket så att det uppstår skillnader på tiotals miljarder kronor, summor som kunderna retroaktivt kan tvingas betala via elräkningen. Att domstolsprocesserna, som kan pågå i flera instanser, tar många år är också dåligt för både kunder och företag eftersom det under lång tid råder oklarhet om vad som ska gälla.

Det måste finnas tydliga
spelregler på elmarknaden. Tillsammans med en stark tillsynsmyndighet och en kraftfull tillsyn skapar det en väl fungerande marknad. Därför har vi lämnat ett förslag till regeringen om en tydligare och mer detaljerad reglering kring elnätsavgifterna. Oavsett hur det går i de pågående domstolsprocesserna menar vi att det är nödvändigt att förstärka regelverket. Men det börjar bli bråttom om det ska kunna komma på plats till nästa tillsynsperiod som börjar 2016. I annat fall finns det stora risker för att kunderna kommer att få fortsätta att betala ett alldeles för högt pris till elnätsföretagen.

Det måste bli ett slut
på långdragna domstolsprocesser, som skapar onödig osäkerhet och otydlighet. Det borde vara ett gemensamt intresse både för kunder och för elnätsföretag.

Anne Vadasz Nilsson
Generaldirektör på Energimarknadsinspektionen

7 Kommentarer
Av Agneta
Profil Second Opinion drivs på uppdrag av Energiföretagen Sverige. Läs mer

Vid publicering av en kommentar gäller följande regler:

– vi vill att alla som kommenterar ska vara identifierbara personer och vi vill därför för- och efternamn anges av den som kommenterar

– vi vill att diskussionen på Second Opinion ska hålla en god och respektfull ton och publicerar inte kränkande omdömen om enskilda personer.

Second Opinion förbehåller sig rätten att radera texter som bryter mot våra villkor och regler.

Kommentera

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

 1. Jonas Åhlin skriver:

  ”För en genomsnittlig villakund betyder det att elräkningen under en fyraårsperiod kan bli cirka 30-40 procent dyrare.” Antingen för generaldirektören allmänheten medvetet bakom ljuset eller är hon okunnig om vilka delar en elräkning består av.

 2. NilsLennart skriver:

  Apropå något helt annat. Är EI oroliga för att förlora när de ger sig ut med en artikel dagen före dom?? Om de inte vet att de kan vinna varför går de till domstol då??

 3. NilsLennart skriver:

  Varför är det absurt att ett monopolföretag får ta ut avgifter som står i proportion till de kostnader de har. Kostnaderna är ju relaterade till de politiska beslut som tagits. Eldistributionen har varit politisk lekstuga i mer än 20 år och nu får vi betala

 4. jan malmstad skriver:

  Det är absurt att elnätsföretagen får ta de avgifter de gör. Och ännu absurdare att de vill chockhöja avgifterna. Finns det ingen lagstiftning mot ocker?

 5. Filip Carlsson skriver:

  Vid fungerande myndighetsutövning och i en normal rättstat blir chansen stor för bra myndighetsbeslut, som de få gånger det blir fel, går att överklaga.
  Nu förordar EI att vid dålig myndighetsutövning ska detta ej gå att få rättligt prövat.

  Säkerhetsventilen ska alltså bort eftersom myndighetsutövningen från EI brustit vid upprepade tillfällen. (även förra regleringen var dåligt genomtänkt.
  Lösningen på detta grundproblem = bättre och mer genomtänkt myndighetsutövning?
  Nej, istället vill EI ta bort möjligheten till rättlig prövning.
  MAN TAR SIG FÖR PANNAN!

 6. Mats Andersson skriver:

  Anne Vadasz Nilsson säger:
  ”I annat fall finns det stora risker för att kunderna kommer att få fortsätta att betala ett alldeles för högt pris till elnätsföretagen.”
  Då undrar jag. Vad är ett ”rätt pris” för överföring av el?? Det vore intressant att få reda på denna nivå.

 7. Jimmie Lindberg skriver:

  Helt enkelt dags att stänga Energimyndigheten, det är en statssubventionerad lobbyorganisation för vindkraften och har ingen mening!

Prenumerera på artiklar


Boken om Sveriges gasberoende

Läs boken om vad Sverige använder energigas till och hur sårbar den svenska gasförsörjningen är.

Boken om Sveriges elsystem

Det svenska elsystemet går i otakt med omvärlden och marginalerna krymper. I ett läge där vi behöver allt högre överföringskapacitet i elsystemet har denna i stället krympt och elpriserna har skjutit i höjden. I den här boken beskriver tre initierade ingenjörer hur trenden kan vändas.

Senaste artiklarna

Skriv på Second Opinion

Alla är välkomna att skriva på Second Opinion. Vi publicerar dels artiklar som fördjupar kunskaper om energifrågor dels aktuella debattartiklar.
Skicka in din text
Vara-amnen

Ur arkivet