Jonas Abrahamsson: ”Energifrågan måste sättas i sitt sammanhang”

Jonas Abrahamsson: ”Energifrågan måste sättas i sitt sammanhang”

Mediernas sätt att bevaka energipolitiken tar ofta ett förenklat grepp och tittar på kraftslag för kraftslag och ställer dem inte sällan mot varandra. E.ON Sveriges koncernchef, Jonas Abrahamsson, vill se ett vidgat perspektiv där energifrågan sätts i ett större sammanhang.

Daniel Löfstedt på uppdrag av Svensk Energi

I söndagens partiledardebatt i Sveriges Television diskuterades energifrågan med en för svensk energipolitik välbekant utgångspunkt: hur blir det med kärnkraften? 

Jonas Abrahamsson, koncernchef E.ON Sverige, menar att angripa energipolitiken på det sättet leder diskussionen fel. Visst är kärnkraftsfrågan mycket central och viktig, men han vill se ett bredare perspektiv där man belyser hela energisystemet och inte isolerar frågan till enskilda kraftslag.

– Den energipolitiska diskussionen blir för lösryckt och isolerad och sätts inte in i sitt sammanhang. Att bara titta på till exempel kärnkraften är ett för smalt perspektiv. Det är inte intressant att reducera energifrågan till att handla om enskilda kraftslag som man dessutom ställer mot varandra. Energifrågan ska diskuteras i sitt sammanhang, men det finns inga enkla lösningar, säger Jonas Abrahamsson.

Varför tror du att det så ofta, inte minst i medierna, handlar om att isolera energifrågan till respektive kraftslag?
– Därför att frågan är komplex, den är inte enkel. Sedan har vi i Sverige under decennier diskuterat kärnkraftsfrågan och det bidrar också till att energifrågan angrips isolerat, kärnkraftsfrågan är som ett trauma för svensk energipolitik.

E.ON ordnade under onsdagen ett seminarium där just energifrågan sattes i sitt sammanhang: hur ska den svenska basindustrin behålla sin konkurrenskraft samtidigt som energisystemet ska bli mer ekologiskt hållbart.
– Sveriges konkurrenskraft i en allt hårdare global konkurrens är också framöver beroende av en stark industri. Och jag ser inget motsatsförhållande mellan en konkurrenskraftig industri och en nödvändig omställning till ett smartare och mer hållbart energisystem. I verkligheten är de varandras förutsättning. Faller det ena, faller också det andra, säger Jonas Abrahamsson och fortsätter:

– Många inser att basindustrins framtid hänger ihop med en konkurrenskraftig energiförsörjning, men att den praktiska politiken inte ger svar på denna punkt. Sverige kan inte blunda för denna fråga. Det är nödvändigt att vi diskuterar basindustrins framtida villkor och hur vi skapar förutsättningar för sann hållbar tillväxt.

Av Daniel Löfstedt
Second Opinions skribent
Profil Second Opinion drivs på uppdrag av Energiföretagen Sverige. Läs mer

Vid publicering av en kommentar gäller följande regler:

– vi vill att alla som kommenterar ska vara identifierbara personer och vi vill därför för- och efternamn anges av den som kommenterar

– vi vill att diskussionen på Second Opinion ska hålla en god och respektfull ton och publicerar inte kränkande omdömen om enskilda personer.

Second Opinion förbehåller sig rätten att radera texter som bryter mot våra villkor och regler.

Kommentera

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Prenumerera på artiklar


Boken om Sveriges gasberoende

Läs boken om vad Sverige använder energigas till och hur sårbar den svenska gasförsörjningen är.

Boken om Sveriges elsystem

Det svenska elsystemet går i otakt med omvärlden och marginalerna krymper. I ett läge där vi behöver allt högre överföringskapacitet i elsystemet har denna i stället krympt och elpriserna har skjutit i höjden. I den här boken beskriver tre initierade ingenjörer hur trenden kan vändas.

Senaste artiklarna

Skriv på Second Opinion

Alla är välkomna att skriva på Second Opinion. Vi publicerar dels artiklar som fördjupar kunskaper om energifrågor dels aktuella debattartiklar.
Skicka in din text
Vara-amnen

Ur arkivet