Jämtkrafts vd: Gör grön el till en exportprodukt

Jämtkrafts vd: Gör grön el till en exportprodukt

Investeringstempot för vindkraften bromsas upp. Jämtkraft ser lösningen på detta: skapa förutsättningar att exportera den svenska ”gröna elen”.
– Vi måste ändra synen på el. Den är inte bara en lokal försörjningsnytta utan också en exportvara, säger Jämtkrafts vd Anders Ericsson.

Daniel Löfstedt på uppdrag av Svensk Energi

Elpriserna och priserna på elcertifikaten är låga. Second Opinion har tidigare skrivit om hur det här påverkar och kommer att påverka investeringstakten i ny vindkraft. Jämtkraft i Östersund märker av inbromsningen. 

– Certifikatpriserna har fallit och det påverkar våra investeringar. Vi jobbar långsiktigt så det som vi redan är igång med påverkas inte i så stor utsträckning, men de lägre priserna kommer att påverka våra investeringar framöver. Det finns bra vindkraftsprojekt som inte kommer att komma till stånd. Det är inget egenvärde i att bygga vindkraftverk, men det är tråkigt att det inte blir av både för Jämtkrafts del, men också för tillväxten i de regioner där vi etablerar vindkraften, säger Anders Ericsson, vd för Jämtkraft.

Men Anders Ericsson menar att det skulle vara möjligt att få ordentlig skjuts på den svenska vindkraftsutbyggnaden. Svaret heter export av ”grön el”.
– I Sverige och även Norge har vi mycket bra förutsättningar att bygga vindkraft. Det blåser mer här än på kontinenten och om det ska byggas off-shore där blir det dyrare än att bygga på land här. Därför är det samhällsekonomiskt det bästa att etablera vindkraften här och exportera den ”gröna elen”, säger Anders Ericsson.

Han menar dock att i dag finns inte förutsättningarna för Sverige att bli en stor el-exportör. För det första finns inte den infrastruktur som krävs.
– Det här är välkänt och Svenska Kraftnät är nu det här på spåret, men de behöver få mer politiskt stöd för att utbyggnaden ska gå fortare. Det är en process som tar tid, det har jag respekt för, men det går att snabba på den. Det handlar dels om att koppla samman med kontinenten men också om att stärka upp nätet i nord-sydlig riktning på den skandinaviska halvön. Norge är på gång med en kabel till Tyskland och tittar på hur de ska kunna koppla samman Norge med Storbritannien, det är viktiga initiativ, säger Anders Ericsson.

Men för att kunna få till export av den svenska ”gröna elen” krävs inte bara utbyggnad av elnätet utan också ett handelssystem som stimulerar den här utvecklingen. Anders Ericsson vill se att det svenska systemet med elcertifikat används för att få till den här utvecklingen i Europa. I dag används det förutom i Sverige också i Norge.
– Det var en viktig milstolpe när Norge började använda systemet 1 januari i år. Men systemet kommer till sin fulla rätt först när länder med olika förutsättningar är med, Norge och Sverige har ju liknande förutsättningar. När länder med väsentligt sämre förutsättningar för vindkraft använder systemet kan man få till ett handelssystem som är samhällsekonomiskt effektivt .

Det finns olika varianter för att stödja utbyggnaden av förnybar energi. Anders Ericsson menar att modeller med investeringsstöd och feed-intariffer har sina nackdelar medan ett handelssystem som bygger på elcertifikat är klart bäst.
– Det ger hela tiden rätt signaler, det är teknikneutralt och blir därmed inriktat på att lösa kärnproblemet och det ger som sagt samhällsekonomiskt de lägsta kostnaderna för förnybar energi. Systemet är bra i dag, men det måste säkert utvecklas och det får vi vara lyhörda för när andra länder ska börja använda det.

För det är det som är nästa steg, att få fler att börja använda systemet. Och här sätter Anders Ericsson sitt hopp till politikerna.
– Det handlar om bilaterala förhandlingar men också att arbeta med frågan inom hela EU. Här måste de svenska EU-politikerna kliva fram och säga att vi har en bra exportprodukt, säger Anders Ericsson och avslutar:
– Det krävs det ingen dramatisk förändring av utvecklingen, men det måste bli mer tryck politiskt för att snabba på processen. Sedan gäller det att ha systemtänk. Förutsättningen för att svensk vindkraft ska kunna expandera är att vi kan reglera med vår vattenkraft, så därför gäller det att inte göra inskränkningar i den. Allt hänger ihop, det är min poäng.

3 Kommentarer
Av Daniel Löfstedt
Second Opinions skribent
Profil Second Opinion drivs på uppdrag av Energiföretagen Sverige. Läs mer

Vid publicering av en kommentar gäller följande regler:

– vi vill att alla som kommenterar ska vara identifierbara personer och vi vill därför för- och efternamn anges av den som kommenterar

– vi vill att diskussionen på Second Opinion ska hålla en god och respektfull ton och publicerar inte kränkande omdömen om enskilda personer.

Second Opinion förbehåller sig rätten att radera texter som bryter mot våra villkor och regler.

Kommentera

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

 1. Lars Karlsson skriver:

  Nä jag är inte för att vi skall skänka pengar till Tyskland och Danmark , bistånd skall vi bara ge till U länder .

 2. NilsLennart skriver:

  Som Magnus redan skrivit, skall vi svenskar subventionera en tillverkning som ger oss högre priser, se område SE4 idag som har 25 öre dyrare el än övriga Sverige för att vi exporterar el till Tyskland och Danmark.
  Behövs vindkraft i Tyskland kan den byggas i tyskland. Att det skulle blåsa bättre i Jämtland är nys.

 3. Magnus Hansson skriver:

  En mycket dum idé. Om vi exporterar subventionerad el till utlandet så exporterar vi subventionerna.

  Ska svenska hushåll subventionera produktionen och bekosta utbyggnaden av vindkraft och ledningsnätet, för att kunna exportera el till ett pris under produktionskostnad?

  Om det inte finns avsättning för mera vindkraft i Sverige ska den naturligtvis inte heller produceras. Om det finns behov av vindkraft i grannländerna, är det där den ska byggas.

Prenumerera på artiklar


Boken om Sveriges gasberoende

Läs boken om vad Sverige använder energigas till och hur sårbar den svenska gasförsörjningen är.

Boken om Sveriges elsystem

Det svenska elsystemet går i otakt med omvärlden och marginalerna krymper. I ett läge där vi behöver allt högre överföringskapacitet i elsystemet har denna i stället krympt och elpriserna har skjutit i höjden. I den här boken beskriver tre initierade ingenjörer hur trenden kan vändas.

Senaste artiklarna

Skriv på Second Opinion

Alla är välkomna att skriva på Second Opinion. Vi publicerar dels artiklar som fördjupar kunskaper om energifrågor dels aktuella debattartiklar.
Skicka in din text
Vara-amnen

Ur arkivet