Brittiska elmarknaden måste bli mer transparent

Brittiska elmarknaden måste bli mer transparent

En gemensam elmarknad i EU 2014 är målet. Men risken är att delmarknaderna drar åt olika håll och att det påverkar resultatet. Frågan är till exempel om Storbritannien väljer att gå mot en elbörs och därmed skapar en transparent elmarknad.

Daniel Löfstedt på uppdrag av Svensk Energi

EU:s mål att skapa en integrerad elmarknad till 2014 kantas av utmaningar. Ett av frågetecknen är helt enkelt hur marknaden kommer att fungera. Vilken modell kommer att gälla? 

Enligt Svensk Energis marknadsbedömare Magnus Thorstensson är i dagsläget den nordiska modellen i princip målbild för sammanslagningen. Det vill säga en strävan efter en marknad med likvida handelsplatser med stor omsättning och hög transparens så att elkonsumenten lätt kan följa prisutvecklingen. Det här är grunden för att elmarknaden ska få förtroende.

För att lyckas nå den nordiska modellen krävs det att unionens olika marknader har en strävan att vilja nå målet och att utvecklingen går däråt. Men det finns orosmoln, ett av dem är den brittiska marknaden. I Storbritannien har den bilaterala handeln varit dominerande, det vill säga att affärsavsluten görs upp direkt mellan två aktörer på marknaden i stället för att försäljning sker via en elbörs. Bilateral handel sker genom att en konsument köper el via en mäklare eller direkt från en producent.
– Börshandeln i Storbritannien har varit väldigt modest. Här handlar man i stället med bilaterala avtal mellan producent och användare, direkt eller via mäklare. Det innebär att transparensen inte är särskilt stor mer än för mäklarna och deras kunder som sitter mitt i handeln. Traditionen och historien är förklaringen till att det funkar så här och de två faktorerna spelar en stor roll när man ska förändra, säger Hans Randen, chef för avdelningen European Integration på Nord Pool Spot.

Hans Randen vittnar dock om en debatt i Storbritannien som handlar om just bristen på transparens. Marknaden domineras av de så kallade ”The Big Six”, som är sex energiproducenter som i praktiken producerar all energi som förbrukas. British Gas Business, EDF (Electricite de France), Eon, Npower, Scottish Power och Scottish & Southern (SSE) menar dock att marknaden är effektiv som den ser ut i dag. Men enligt Hans Randen är trycket från myndigheterna påtagligt och ”The Big Six” börjar inse att det måste till en förändring.
– Den brittiska regulatorn Ofgem har under lång tid arbetat med förslag för att hitta lösningar som ökar likviditeten i marknaden, men ännu har man inte kommit fram till något konkret beslut. I dag är det en vertikal-integrerad marknad, som bara är transparent för mäklarna och deras kunder. Längre än så här man konkret inte kommit i diskussionerna.

– Men ”The Big Six” känner pressen från myndigheterna och ser att den nordiska modellen med en spotmarknad kan vara en väg för att lösa problemet, säger Hans Randen.
Möjligheterna att handla på en elbörs finns, men handeln fram till nyligen har inte varit särskilt omfattande. Det finns två börser: Apx Endex och N2EX. Den sistnämnda drivs av Nord Pool Spot tillsammans med Nasdaq OMX Commodities och introducerades i januari 2010. Börsförvaltarna vann ett anbudsförfarande som anordnades av Future Option Associations, en organisation som skapar förutsättningar för derivatmarknader för handel av råvaror. Initiativet är uppbackat av energibranschen.
– I och med att vi vann ett anbudsförfarande som de största aktörerna på elmarknaden står bakom är förutsättningarna mycket goda för att få det stöd som behövs för ett genombrott, säger Hans Randen och berättar att N2EX i princip är uppbyggd på samma vis som Nord Pool Spot med handel med auktioner som ger referenser för derivatkontrakt.

– Auktionsvolymerna har dock hittills varit små, fortsätter Hans Randen. Men vi hoppas på mer volym som ger mer likviditet och därmed mer transparens. Och faktum är att vi bara de senaste veckorna har märkt ett genombrott med större volymökningar där vi från låga nivåer har ökat handeln med över 400 procent. Men ändra rutiner, system och inarbetade handelsmönster tar tid. Storbritannien står på samma ställe som Norge gjorde för 10-15 år sedan när det gäller börshandel av el, säger Hans Randen.

En av förklaringarna till den senaste volymökningen är att SSE, den näststörsta producenten i Storbritannien, nyligen deklarerade att de kommer att använda börsen för sin handel.
– Denna volymökning har kommit hos N2EX och deras beslut är positivt för utvecklingen mot en nordisk modell även i Storbritannien, säger Hans Randen.

7 Kommentarer
Av Daniel Löfstedt
Second Opinions skribent
Profil Second Opinion drivs på uppdrag av Energiföretagen Sverige. Läs mer

Vid publicering av en kommentar gäller följande regler:

– vi vill att alla som kommenterar ska vara identifierbara personer och vi vill därför för- och efternamn anges av den som kommenterar

– vi vill att diskussionen på Second Opinion ska hålla en god och respektfull ton och publicerar inte kränkande omdömen om enskilda personer.

Second Opinion förbehåller sig rätten att radera texter som bryter mot våra villkor och regler.

Kommentera

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

 1. Gunnar Ålfors skriver:

  Har suttit två långa perioder i NordPools Markedsråd. Fått mängder med information om hur budgivningen går till. Enstaka misstänkta konstigheter har undersökts extra noga. Slutsats: Inga försök till skummiteter finns. När det nu blir mer öppet för utomstående att analysera kommer samma slutsats att kunna dras. Visst kan man alltid in absurdum kräva ändå mer men man måste då även beakta integriteten hos aktörerna. Den som alltid vill misstänkliggöra kan hålla på hur länge som helst. Dock måste man ha en vriden världsbild om man tror att en organisation som, för Sveriges del ägs av staten, och hävdar att den gör allt vad den kan för att övervaka inte klarar eller inte egentligen vill det.

 2. Stig Forsberg skriver:

  Ja, jag har läst det inlägget.

  Men det är ju inte slutkonsumenterna man avser att bli mer öppna emot, vilket är vad jag efterlyser.

 3. Gunnar Ålfors skriver:

  Läs då till exempel (Finns mer som visar öppenheten): http://www.second-opinion.se/energi/view/2257

 4. Stig Forsberg skriver:

  Den nordiska handelsplatsen Nordpool är definitivt INTE tillräckligt transparent.

  Jag som slutkund ges ingen rätt att se vilka köpbud som läggs av respektive valbar elhandlare (d.v.s. ombud för att förhandla om mitt elpris).

  Med vetskapen om att 85 % av ombuden går till Nordpool med köpbudet att deras kund (som aldrig blivit tillfrågad) vill betala 20 SEK/kWh, så vill man naturligtvis välja ett ombud som går in med lågt bud. För vem skulle skicka plånboken med ett ombud till grönsaksmarknaden, ifall den gick dit och basunerade ut att man är villig att betala 1000 kr per kilo tomater.

 5. Gunnar Ålfors skriver:

  Visst. Men den nordiska tillräckligt bra transparent

 6. Pär Holmberg skriver:

  Alla elmarknader har sina för- och nackdelar. Den Brittiska elmarknaden har problem, men man får inte glömma bort att den är väsentligt mer transparent än den nordiska på det sättet att alla bud i Storbritannien är offentliga och kan laddas ned på http://www.bmreports.com. Där har Norden något att lära av Storbritannien!

  Pär Holmberg
  Docent i nationalekonomi
  Institutet för Näringslivsforskning

Prenumerera på artiklar


Boken om Sveriges gasberoende

Läs boken om vad Sverige använder energigas till och hur sårbar den svenska gasförsörjningen är.

Boken om Sveriges elsystem

Det svenska elsystemet går i otakt med omvärlden och marginalerna krymper. I ett läge där vi behöver allt högre överföringskapacitet i elsystemet har denna i stället krympt och elpriserna har skjutit i höjden. I den här boken beskriver tre initierade ingenjörer hur trenden kan vändas.

Senaste artiklarna

Skriv på Second Opinion

Alla är välkomna att skriva på Second Opinion. Vi publicerar dels artiklar som fördjupar kunskaper om energifrågor dels aktuella debattartiklar.
Skicka in din text
Vara-amnen

Ur arkivet