Vindkraften hotar hela allemansrätten

Vindkraften hotar hela allemansrätten

Skogsbolag satsar på vindkraft, frågan är om vindkraften ens bör ses som en angelägenhet för skogsindustrin? Vindkraften gynnar knappast skogen, snarare förstör den stora markområden, där vi kunde ha planterat träd för kommande generationer. Dessutom försvårar vindkraften för djurliv och jakt i generationer framåt. Hela allemansrätten hotas.

Som liten skogsägare ser jag med fasa på hur de stora skogsbolagen offrar enorma skogsområden för att upplåta marken till vindkraft enbart i profitens intresse.

Åke Westberg som är divisionschef för SCA Energy sprudlar av glädje när han i senaste numret av Skog & Industri konstaterar att det på SCA:s marker finns plats för flera tusen vindkraftverk. ”Vi har stark tilltro till vindkraft och ser gärna att det byggs på våra marker”, säger han. Åke Westberg är inte ensam. Han har goda medlöpare, i Sveaskog och Stora Enso och Södra bara för att nämna några av de stora aktörerna. De planerar tillsammans med Vattenfall, Swevind och Arise Windpower att bygga många tusen vindkraftverk under den närmaste framtiden.

Frågan som jag ställer är; om vindkraften ens bör ses som en angelägenhet för skogsindustrin? Vindkraften gynnar knappast skogen, snarare förstör den stora markområden, där vi kunde ha planterat träd för kommande generationer. Dessutom försvårar vindkraften för djurliv och jakt i generationer framåt. Hela Allemansrätten hotas. I värsta fall blir förfallna betongfundament kvar i all framtid på bästa skogsmark.

Det kostar 30 miljoner kronor att bygga ett vindkraftverk och i många kontrakt med skogsägarna framgår det att det inte är vinkraftbolagen som ska montera ned kraftverken, utan det är markägarens ansvar. Totalkostnaden för att sönderdela, frakta bort och deponera ett fundament uppskattas till drygt fem miljoner kronor. Dessutom finns en övergripande fråga som ingen myndighet hittills har svarat på: får ett betongfundament som väger 1300 ton lämnas kvar i marken? Allt handlar bara om pengar.

Vi vill gärna ha flera ben att stå på konstaterar Åke Westberg på SCA energi. I samma artikel om ”Vindkraft bingo för skogsbranschen” säger Anders Heldemar energichef på Stora Enso att Vindkraftutbyggnaden i Finland är viktigast för dem nu eftersom där finns en inmatningstariff som garanterar 83,50 Euro per MWh.

Jag tänker i mitt stilla sinne, inte skulle jag vilja ha skog som gränsar till dessa storbolags marker. Inte vill jag ha några rådgivare från dessa bolag heller. Har man bara dollartecken för ögonen och inte förmågan att tänka på skogsindustrins bästa då har man tappat kontakt med den näring man representerar.

På andra områden i samhället föraktas många människor som lever på bidrag. Märkligt nog kommer bidragstänket inte upp i dessa sammanhang. Men vindkraftutbyggnaden bygger helt på stora statliga bidrag fast det kallas subventioner och när elpriset är lågt räcker inte ens dessa subventioner till eftersom vindkraften i sig är så olönsam.

När Sverige ödelägger stora skogsområden så är vi i gott sällskap. I 2014 års upplaga av Världsnaturfondens Living Planet Report, som nu lanseras globalt har Sverige gått från trettonde plats till tionde plats i ”värstingligan” när det gäller att leva över våra tillgångar. Vi kommer efter Saudiarabien, Belgien, Singapore och USA när det handlar om miljö och ekologi. Det skulle behövas 3,4 jordklot om alla i världen skulle leva som vi svenskar. Nu motsvarar det svenska fotavtrycket hela 3,7 planeter.

En av förklaringarna till världens ekologiska elände är att vi avverkar mer skog än vad vi återplanterar. Det värsta i allt detta är att regering och riksdag driver på vindkraftsetableringarna. Ska du byta elavtal får du billigare el om du väljer att stötta vindkraften. På område efter område urholkas demokratin i denna fråga.

De rödgröna gick till val på att avskaffa det kommunala vetot när det gäller vindkraftutbyggnad. Det bärande argumentet var att de stackars kommunalråden skulle slippa alla arga medborgare som protesterar mot vindkraftens etablering i närområden.

Trots att stora producenter som Danmark tvingats sälja vindkraftel med förlust så struntar ansvariga politiker i nackdelarna, de fortsätter sin bidragspolitik och utbyggnad. Framtidens generationer kommer att få leva med enorma områden där stora betongfundament har förstört skogen, skrämt bort djurlivet och sett till att en återplantering av skog är omöjlig.

Lotta Gröning
Egen företagare och skogsägare

18 comments
Lotta Gröning
Av Lotta Gröning
PROFILE Second Opinion drivs på uppdrag av Energiföretagen Sverige. Läs mer

Leave a Comment

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *


*

18 Comments

 • Björn Törnvall
  13 oktober, 2014, 5:05 e m

  Mycket bra inlägg Lotta! Vill bara lägga till att markägaren alltid enligt gällande lag är solidariskt ansvarig för borttagandet av vindkraftverket, dess fundament och markens återställande. Det är ett mycket tungt och riskabelt ansvar, som de flesta markägare bagatelliserar eller inte ens är medvetna om.

  REPLY
 • Johan Persson
  13 oktober, 2014, 3:37 e m

  Vindkraften fungerar bara med skattesubvensioner.
  Just nu sitter knappt 4% i riksdagen och vill bestämma hur vår framtid skall se ut. De är en ism som så många trosuppfattningar. Där tro ersätter vetande.
  Utan skattesubventioner skulle ingen bygga vindkraftverk. De försvann därför att det finns driftsäkrare sätt att producera el.
  Det finns vederlagt vad bullret från vindkraftverk gör med människor och djur.
  Att låta markägarna betala för rivning är en cynism utan känsla. Givetvis måste rivningskostnaderna tas av uppförarna, genom en deposition i förväg, vilken återfås när besiktning och godkännade av rivningen samt återställandet finns.
  Kan någon vindkraftskramare förklara för mig vilken elkraft vi skall få en dag i februari med -25° i hela landet och högtryck, för då står ju alla vindkraftverken och väntar på vind.
  Stillsamt föreslår jag att vi låter varannan Miljöpartist bo två år helt utan ström, så får vi se hur det låter efter den prövotiden.

  REPLY
 • Tord
  13 oktober, 2014, 2:12 e m

  Tack Lotta för att du engagerar dig mot vansinnet!
  Sorgligt att vindkraftens miljö- och ekonomiförstörelse får fortgå. Skogsbolagen borde skämmas som gör detta bara för att komma över det stora bidraget för produktionen och den totala skattebefrielsen

  REPLY
 • Daniel
  13 oktober, 2014, 12:40 e m

  Bra Lotta!! Bra att någon vettig yttrar sig i hysterin! Det har du gjort länge! Tack för det Lotta!

  REPLY
 • Eva Flyborg
  13 oktober, 2014, 12:26 e m

  Bra Lotta. Dessutom kan man konstatera att vindkraften står stilla när vi som mest behöver el och den som betalar hela notan är svenska skattebetalare.
  Vindkraften är ett sorgligt kapitel, en dyr parantes, i energihistorien.

  REPLY