Artiklar & debatt

 • Använd inte elcertifikat för effektfrågan

  Använd inte elcertifikat för effektfrågan0

  I en replik till Erik Dotzauer menar professor Lennart Söder att det knappast är en rationell lösning på effektfrågan att låta elcertifikatsystemet premiera effekt.…

 • Odenberg: sexigare med 400 000 volt

  Odenberg: sexigare med 400 000 volt0

  Mikael Odenberg summerar nio år som generaldirektör för Svenska kraftnät då investeringstakten ökat radikalt och antalet medarbetare fördubblats. …

 • EU-metod mot flaskhalsar är dålig

  EU-metod mot flaskhalsar är dålig0

  Det går inte att lösa ett flaskhalsproblem om det göms i en matematisk formel. En flaskhals byggs bort eller åtgärdas genom förändrade budområdesgränser. Det menar Mats Nilsson, adj professor vid Luleå tekniska universitet.…

 • Låt elcertifikatsystemet premiera effekt

  Låt elcertifikatsystemet premiera effekt0

  För att klara effektbehovet borde styrbara kraftslag, som kraftvärme, tilldelas fler elcertifikat än väderberoende. Det menar Erik Dotzauer på Fortum.…

 • ”Energipolitiken kortsluten”

  ”Energipolitiken kortsluten”2

  Energiminister Ibrahim Bylan har genom diverse politiska och byråkratiska manövrar fullständigt kört över den etablerade beslutsordningen för Regering och Riksdag, menar Nils-Erik Nilsson, vice ordförande för Miljövänner för kärnkraft.…

 • Dags att gå från ord till handling

  Dags att gå från ord till handling0

  När Energikommissionen nu är klar är det dags att gå från ord till handling menar Energiföretagen Sveriges vd Pernilla Winnhed.…