Artiklar & debatt

 • ”Lägre priser med fri prissättning”

  ”Lägre priser med fri prissättning”1

  – Elnätspriserna är i mina ögon uppreglerade – ett klart misslyckande från reglermyndigheten, Energimarknadsinspektionen, säger Göran Andersson, vd för Österlens Kraft.…

 • Ursprungsmärkning av el ett bedrägeri

  Ursprungsmärkning av el ett bedrägeri14

  Det går inte att avgöra varifrån den el vi får kommer och än mindre att styra varifrån den skall komma. Det enda man åstadkommer med ”ursprungsmärkningar” är att hålla igång en omfattande byråkrati, skriver Nils-Erik Nilsson.…

 • Tillgänglig kapacitet hindras av länder

  Tillgänglig kapacitet hindras av länder1

  – Ett återkommande problem är att kapaciteten som finns fysiskt på förbindelserna inte görs tillgänglig för marknaden, säger Jonas Lindblom, analytiker på Energimarknadsinspektionen.…

 • Klargör avtalsregler på elmarknaden

  Klargör avtalsregler på elmarknaden0

  Etablera relevanta regler för hur parter handlar och avtalar med varandra, det löser frågor om exempelvis balansansvar, användarflexibilitet och behov av svängmassa, skriver Lars Blomkvist.…

 • ”Hur lagret används viktigt, inte hur det ägs”

  ”Hur lagret används viktigt, inte hur det ägs”1

  Otydligheter om vem som får äga, driva och använda batterier måste lösas, annars kommer inte utvecklingen att ta fart. Det menar Karin Widegren, konsult och expert på smarta elnät.…

 • ”Förbränningsskatt är feltänkt”

  ”Förbränningsskatt är feltänkt”2

  Det måste väl ändå ligga i samhällets intresse att vi gör el och värme av gamla gympaskor, disktrasor och annat skräp än att det hamnar på deponi, eller hur? Det säger Hans Stålnacke, vd i Bodens Energi.…