Artiklar & debatt

 • Höj taket för elpriset

  Höj taket för elpriset2

  Elmarknaden behöver utvecklas och möjligheten för elpriset att variera starkt kan förbättras. Det menar en expertpanel ledd av professor Lars Bergman.…

 • Väg in vindkraftens samhällskostnader

  Väg in vindkraftens samhällskostnader1

  Elcertifikatsystemet bör ta hänsyn till samhällskostnader. Det skulle innebära mindre stöd till vindkraft och mer till exempelvis solenergi, skriver företrädare för Föreningen Svenskt Landskapsskydd. …

 • Lönsamt med flexibilitet i fjärrvärmen

  Lönsamt med flexibilitet i fjärrvärmen0

  Flexibilitet i fjärrvärmen kan spara stora belopp och minska miljöbelastningen, visar Johan Kensbys doktorsavhandling. Flytta energianvändning i tiden kan vara väl så viktigt för miljön som att minska den.…

 • Det behövs mer reglering av elnätsmonopolen

  Det behövs mer reglering av elnätsmonopolen3

  Det bör övervägas att en större del av styrningen av den svenska elnätsinfrastrukturen sker genom direkt reglering, skriver Energimarknads- inspektionens stf generaldirektör Tony Rosten.…

 • Nätparitet förebådar revolution

  Nätparitet förebådar revolution4

  Nätparitet uppstår när en egen energikälla kan producera el till ett pris som är lika med eller lägre än att köpa elen från elnätet. Kanske är vi redan där, skriver Fredrik Bodecker.…

 • Elnätsregleringen avgör omställningen

  Elnätsregleringen avgör omställningen1

  Elnätsregleringen premierar inte innovationer som krävs för energiomställningen. Smarta lösningar kan betyda mindre kapital men högre risk, men modellen gynnar traditionella investeringar, skriver Alf Larsen, E.ON, och Lennart Fredenberg, IVA. …