Kungliga Vetenskapsakademien har tyvärr missuppfattat vindkraftens möjligheter.

Kungliga Vetenskapsakademien har tyvärr missuppfattat vindkraftens möjligheter.

I SvD OPINION skriver Kungliga Vetenskapsakademins Energiutskott, KVA-E, ett inlägg under rubriken ”Meningslös satsning på vindkraft”. Tyvärr har KVA-E missuppfattat vindkraftens möjligheter.

KVA-E skriver att de ”i en utförlig analys visat att Sverige kan klara upp till cirka 10 TWh vindkraft i elförsörjningssystemet” och ” Utökas vindkraften ytterligare måste både elnäten och vattenkraften förstärkas, alternativt måste nya gas- eller kolkraftverk installeras eller de skyddade älvarna offras”. Tyvärr har inte KVA-E visat upp någon ”utförlig analys”. Deras påstående att ”..kolkraftverk installeras eller de skyddade älvarna offras” finns inget som helst vetenskapligt beräkningsunderlag för. Det finns ingen forskning som tyder på att detta skulle vara nödvändigt vid, t ex, 15-20 TWh vindkraft. 

I Sverige producerades 2011 146,3 TWh-el inklusive 6,1 TWh (4,2 procent) från vindkraft. Under 2012 förväntas vindkraftsproduktionen i Sverige bli 7-8 TWh. En ”gräns” vid 10 TWh vindkraft per år som KVA-E verkar befara innebär därmed ytterligare endast 2-3 TWh vindenergi per år, dvs ytterligare ca 2 procent av produktionen.

I Spanien fick man under 2011 16 procent och i Portugal 18 procent av sin elenergi från vindkraft. Enstaka timmar har Spanien haft över 50 procent från vindkraften och Portugal över 90 procent. Skulle Sverige få samma energiandel som dessa länder skulle vi få ca 25 TWh från vindkraft. Den Iberiska halvön har drygt 24000 MW vindkraft och enbart ca 2000 MW handelskapacitet med Frankrike och Marocko, dvs nästan alla variationer balanseras internt. Jämfört med dessa länder har Sverige mycket mer relativt lättreglerad vattenkraft och mycket starkare handelskapacitet med grannländerna. KVA-Es påstående att det skulle finnas någon slags gräns för vindkraftens potential vid 10 TWh/år är sålunda helt orimligt.

För att förstå vindkraftens potential är det därmed viktigt att se Sverige som en del av det Nordeuropeiska elsystemet. Vår handelskapacitet med grannländerna är drygt 10000 MW att jämföra med, t ex, en kärnkraftskapacitet om ca 9300 MW. Exempelvis 15 TWh vindkraft motsvarande ca 6000 MW skulle därmed, inom denna elmarknaden och tillsammans med andra variationer, balanseras av bland annat 47000 MW nordisk vattenkraft.

Vindkraftens påverkan på hela samhället ska givetvis diskuteras, men debatten måste vila på en grund om hur ett elkraftsystem faktiskt fungerar och vilka erfarenheter man har från denna typ av system.

Lennart Söder
Professor i elkraftsystem, KTH

10 comments
Av Lennart Söder
PROFILE Second Opinion drivs på uppdrag av Energiföretagen Sverige. Läs mer

Leave a Comment

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *


*

10 Comments

 • a strandberg
  27 april, 2012, 11:44 e m

  Sant!
  Bra sagt!
  Tror mer på att en professor i elkraftsystem vet hur ett elnät fungerar och vad det klarar av och inte klarar av än kva.

  REPLY
 • B.Stymer
  27 april, 2012, 1:51 e m

  Kul jämförelse med Spanien och Portugal, två av EU-staterna som är bankrutt.
  Enligt undersökningar har bara Spanien förlorat över 60 000 jobb på sin dyra vindel.
  Söder har länge lobbat för vindkraftverksbranschen därför att de betalat han s.k. forskning.
  Bidragssnyltarna betalar honom och då betyder vetenskap inte ett dyft.
  Söder borde ägna sig åt något vettigt, t.ex. att stoppa vindvansinnet.

  REPLY
 • Håkan Risberg
  26 april, 2012, 2:00 e m

  Du glömmer att påpeka att parallellt med utbyggnaden av sol och vind har Spanien tredubblat reglerkraften med hjälp av gasturbiner (10 GW 2005 till 30 GW 2011). Vilket ligger i linje med vad Sverige skulle behöva göra enligt KVA:s rapport.

  /Håkan

  REPLY
 • Peter Stilbs
  26 april, 2012, 1:59 e m

  En Maria Jäderberg, Enhetschef Press och Kommunikation, Svenska Kraftnät skrev så sent som häromdagen (precis samma som förra året) ett emailsvar till en bekant: bl.a. …”Därför har Svenska Kraftnät startat ett projekt som har arbetsnamnet ”Integrering av vindkraft”, ett av syftena med det är att få fram ett svar på den fråga du ställer. Enligt tidplan ska projektet vara klart i april 2012, så jag ber dig att ge dig till tåls”…

  Jaha, man startar en utbyggnad av vindkraft, utan att bry sig om näten klarar det?

  Och Söder’s utsagor bygger på ”datasimuleringar” – eller ?

  REPLY
 • Lars Karlsson
  26 april, 2012, 12:49 e m

  Kungliga Vetenskapsakademin har givetvis rätt men vad bryr sig miljönissarna om det ? De fortsätter att sprida sina sagor .

  REPLY