Försvaret sågar förslag om elmarknadshubb

Försvaret sågar förslag om elmarknadshubb

I Tidningen Energi finns en länge version av artikeln.

Försvarsmakten, Datainspektionen och Sveriges kommuner och landsting är några av de  remissinstanser som ger kraftfull kritik till förslaget till ny elhandlarcentrisk marknadsmodell. Det skriver den nya branschtidningen Tidningen Energi som kommer ut med sitt första nummer idag.

Försvarsmakten menar att ”hubben” skapar säkerhetsrisker för Sverige eftersom tanken är att samla mycket känslig information på ett och samma ställe. Informationen ger enligt Försvarsmakten en ”detaljerad bild av den svenska elnätsstrukturen, vilket kan möjliggöra en kartläggning av sårbarheter och brister i det svenska elnätet.” Försvarsmakten är också bekymrad över säkerhetshot mot militära anläggningar: ”Försvarsmakten bedömer att uppgifter, såväl hemliga som kvalificerat hemliga, riskeras att röjas genom det nuvarande förslaget till elmarknadshubb”.

Datainspektionen menar att inrättandet av en hubb kommer att medföra ”betydande integritetsrisker”. Sveriges kommuner och landsting är kritiskt mot att förslaget innebär ett större avstånd mellan elnätsföretagen och kunderna.

Mer positiva tongångar till förslaget kommer från exempelvis Konsumentverket, Svenskt Näringsliv och Oberoende elhandlare.

Förslaget lades fram av Energimarknadsinspektionen i somras och regeringen ska nu ta ställning i frågan. Men det kan ta upp till ett år innan det kommer en proposition.

 

Foto: Mats Carlsson/Försvarsmakten

Mats Olin
Av Mats Olin
VD Second Opinion
Profil Second Opinion drivs på uppdrag av Energiföretagen Sverige. Läs mer

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

*