• Höjda skatter och avgifter för vindkraften äventyrar förnybarhetsmålet

  Höjda skatter och avgifter för vindkraften äventyrar förnybarhetsmålet4

  Regeringen presenterade nyligen ett förslag om att höja ambitionsnivån för förnybar elproduktion inom elcertifikatsystemet från 25 till 30 TWh till år 2020. Samtidigt inför både myndigheter och regering skatte- och avgiftshöjningar som riskerar att hota möjligheten att nå det föreslagna målet.

  Regeringen måste nu agera för att den höjda ambitionen för förnybar energi inte äventyras på grund av försämrade villkor för vindkraften.…

  Läs mer...
 • Vindkraftssubventioner bryter mot EU-rätten

  Vindkraftssubventioner bryter mot EU-rätten12

  Nu i slutet av oktober 2014 ser vi mycket lägre spotpriser för elen än vi gjort på många, många år, samtidigt finns det inget som tyder på en prisuppgång under lång tid framöver. Prisnivån gör det omöjligt att på kommersiella grunder få någon lönsamhet i att producera vindel, vilket sätter förnyat fokus på det feltänkta i att överhuvudtaget subventionera dyr och opålitlig elproduktion i Sverige.

  Varför skall svenska elkunder skicka med miljarder i subventioner till våra rika grannländer för export av onödig vindkraftsel?…

  Läs mer...
 • Vindkraften hotar hela allemansrätten

  Vindkraften hotar hela allemansrätten18

  Skogsbolag satsar på vindkraft, frågan är om vindkraften ens bör ses som en angelägenhet för skogsindustrin? Vindkraften gynnar knappast skogen, snarare förstör den stora markområden, där vi kunde ha planterat träd för kommande generationer. Dessutom försvårar vindkraften för djurliv och jakt i generationer framåt. Hela allemansrätten hotas.…

  Läs mer...
 • Vindkraftssamordnare kritisk: ”Miljöbalken kantrar”

  Vindkraftssamordnare kritisk: ”Miljöbalken kantrar”6

  Vindkraftssamordnaren Lars Thomsson är kritisk till hur tolkningen av miljöbalken hindrar utbyggnaden av vindkraft och begränsar vattenkraftens reglerförmåga. Effekten blir att åtgärder för ett bättre klimat på ett orimligt sätt får stå tillbaka för lokal miljöhänsyn, menar han.
  – Det måste ju alltid vara lite sans och balans i all lagtolkning, men den balansen finns inte i miljöbalken just nu, det kantrar, säger han.…

  Läs mer...
 • Svensk vindenergi ägnar sig åt nyspråk

  Svensk vindenergi ägnar sig åt nyspråk2

  Svensk vindenergi påstår att de inte alls vill höja subventionerna till vindkraftverk utan enbart göra ”tekniska justeringar av kvotnivåerna” . Att detta bara är nyspråk för just höjda subventioner hoppas de ska gå människor omärkt förbi.

  Läs mer...
 • Stoppa regeringens förslag om ytterligare subventioner till vindkraften

  Stoppa regeringens förslag om ytterligare subventioner till vindkraften11

  Regeringen föreslog nyligen (förslaget kan du se här) att ytterligare främja förnybar el genom att överföra ytterligare kostnader på elkunderna. Förslaget innebär att de nya nät- och spänningsregleringsutrustningar som måste byggas skall bekostas av Svenska Kraftnät, och därmed av oss skattebetalare.…

  Läs mer...