• Nytt klimatavtal kräver förnybara investeringar

  Nytt klimatavtal kräver förnybara investeringar3

  FN:s ambitiösa klimatavtal innebär att investeringarna i förnybar energi måste öka kraftigt. För Sveriges del är avtalet ett starkt skäl att införa ett ambitiöst mål för förnybar energi till 2030 och att satsa på elexport.…

  Läs mer...
 • REPLIK: Utfasningen av certifikatsystemet bör tidigareläggas

  REPLIK: Utfasningen av certifikatsystemet bör tidigareläggas2

  Den 21 oktober beslutar riksdagen om mycket kraftiga subventionshöjningar till förnybar energi, främst vindkraft. Vi menar tvärtom att utfasningen av det så kallade elcertifikatsystemet bör tidigareläggas.…

  Läs mer...
 • Stöd för havsbaserad vindkraft behövs

  Stöd för havsbaserad vindkraft behövs4

  Svensk Energi frågar genom Cecilia Kellberg i en intervju här på Second Opinion om det behövs ett stöd för havsbaserad vindkraft. Svaret på den frågan är ja.

  Motfrågan är i konsekvensens namn om någon ny elproduktion överhuvudtaget kan byggas i Sverige utan stöd i den rådande marknadssituationen med elpriset en bra bit under 30 öre/kWh. Svaret på den frågan är förstås nej.…

  Läs mer...
 • Vad kostar en storskalig utbyggnad av havsbaserad vindkraft i Sverige?2

  Investeringar i storskalig havsbaserad vindkraft i södra Sverige kommer att bli över 40 procent dyrare jämfört med att bygga ut motsvarande landbaserad vindkraft i norra Sverige. Det skriver Berit Tennbakk på THEMA Consulting Group. …

  Läs mer...
 • Charlotte Unger: ”Elcertifikatmarknaden är nervös”

  Charlotte Unger: ”Elcertifikatmarknaden är nervös”8

  Svensk Vindenergis vd Charlotte Unger menar att ambitionshöjningen i certifikatsystemet är nödvändig för att lugna en nervös elcertifikatmarknad och redan nu tittar hennes organisation på hur ett nytt system efter detta skulle kunna se ut.
  – Som det ser ut i dag är en förlängning av systemet önskvärt men om det ska förlängas behöver systemet förbättras, säger hon.…

  Läs mer...
 • Replik: Svensk Vindenergi har fel

  Replik: Svensk Vindenergi har fel10

  Det är utomordentligt synd om vindkraften och dess producenter. I vart fall om man får tro Charlotte Unger, vd i Svensk Vindenergi. En tröst i sammanhanget är dock att hennes inlägg på Second Opinion den 4 majinte bara innehöll vissa fel. Det innehöll faktiskt nästan bara fel.…

  Läs mer...