• Öka vattenkraftsproduktionen i Sverige

  Öka vattenkraftsproduktionen i Sverige2

  Hushåll och företag ska kunna räkna med en trygg tillgång till el. Historiskt har Sverige haft en trygg elförsörjning till rimliga priser och med en låg miljöpåverkan. Idag klarar Sverige behoven av både energi och effekt, däremot finns det stora utmaningar på sikt.…

  Läs mer...
 • Miljöanpassningar av vattenkraften ger jobb i glesbygd

  Miljöanpassningar av vattenkraften ger jobb i glesbygd1

  Ofta anförs kostnaderna för miljöanpassningar i vattenkraften som ett hot mot jobb i glesbygd, då enskilda småskaliga vattenkraftägare tvingas lägga ner sin verksamhet.

  Men vår studie ”Rikedomar runt rinnande vatten” visar att de investeringar som krävs i själva verket är en stor vinst för samhället i form av fler arbetstillfällen i glesbygd, bättre lokal ekonomi samt ökade exportintäkter.Men vår studie ”Rikedomar runt rinnande vatten” visar att de investeringar som krävs i själva verket är en stor vinst för samhället i form av fler arbetstillfällen i glesbygd, bättre lokal ekonomi samt ökade exportintäkter.…

  Läs mer...
 • Ekologisk kompensation kan ge möjligheter för vattenkraften

  Ekologisk kompensation kan ge möjligheter för vattenkraften0

  Vattenkraftens påverkan på biologisk mångfald försöker man oftast hantera och kompensera direkt i anslutning till kraftverket – men det finns andra sätt. Metoden ekologisk kompensation kan innebära att man ersätter förlusten av biologisk mångfald någon annanstans än vid kraftanläggningen.

  Det berättar Anders Enetjärn, konsult och specialist på ekologisk kompensation.…

  Läs mer...
 • Professor: Vattenkraftsbranschen i framkant på att möta klimatförändringar

  Professor: Vattenkraftsbranschen i framkant på att möta klimatförändringar0

  Hur anpassar man byggnadskonstruktioner för att de ska klara av klimatförändringarna? Vattenkraftsbranschen vet och sätter standarden.
  – Vattenkraftsbranschen ligger i framkant, sade Sten Bergström under ett seminarium om dammsäkerhet i går.…

  Läs mer...
 • Vattenkraften hotar landsbygdsutveckling

  Vattenkraften hotar landsbygdsutveckling2

  Riksdagsledamoten Annika Qarlsson (C) skriver på Second Opinion att länsstyrelsen genom sitt tillsynsarbete agerar mot en utveckling av både småskalig vattenkraft och arbetstillfällen på landsbygden. Sportfiskarna vill hävda det motsatta – vattenkraften hotar landsbygdsutveckling.…

  Läs mer...
 • Den småskaliga vattenkraften är hotad

  Den småskaliga vattenkraften är hotad10

  Att regeringens förlängda arm agerar mot en utveckling av både småskalig vattenkraft och arbetstillfällen på landsbygden är allvarligt. Direktiven från regeringen måste vara tydliga på denna punkt. Regeringen via sina länsstyrelser bör göra halt i nu pågående processer tills utredningen om den småskaliga vattenkraften blir klar och beslut om den tas.…

  Läs mer...