• TEMASIDA OM VATTENKRAFTEN

  TEMASIDA OM VATTENKRAFTEN0

  Vattenkraftens roll i kraftsystemet är oumbärlig. Det är den som ska balansera den högre andelen väderberoende kraft i systemet. Frågan är hur vi hanterar vattenkraften i den här omställningen, det har varit ett väl belyst ämne på Second Opinion och nu samlar vi de senaste artiklarna här på vår temasida om vattenkraften.…

  READ MORE
 • Beviset på att det går – 2010 byggdes ett helt nytt vattenkraftverk

  Beviset på att det går – 2010 byggdes ett helt nytt vattenkraftverk0

  Stocke är en plats där det tidigare inte har funnits något vattenkraftverk men där man byggt ett helt nytt 2010. Det är i dessa sammanhang lite av ett ”solskensprojekt” som kommit till stånd. Men varför är det inte möjligt att genomföra liknande projekt i dag? Vi behöver ju mer, inte mindre förnybar el. Projektet är principiellt intressant med tanke på framtiden för den småskaliga vattenkraften.…

  READ MORE
 • Vattenkraftens årsreglering har en kapacitet på 34 TWh

  Vattenkraftens årsreglering har en kapacitet på 34 TWh0

  I jakten på effekt när den väderberoende kraften ökar blir vattenkraftens flexibilitet allt viktigare. Årsregleringen är avgörande för lagringen och ger förutsättningar för att kunna reglera vattenkraften på kort tid.
  – Om man inte hade sparat vatten från vårfloden genom årsregleringen skulle det bli tomt i tanken en bit in i vintern och möjligheterna till att gasa skulle minska eller kanske utebli, säger Jonas Bengtsson, vd för Vattenregleringsföretagen. …

  READ MORE