• Risker med kapacitetsmekanismer

  Risker med kapacitetsmekanismer0

  EU-kommissionen har kartlagt elva medlemsländers kapacitetsmekanismer och menar att mekanismerna kan vara en lösning på effektproblematiken, men att det också finns risker i form av bland annat ökade kostnader. Det berättar Björn Klasman på Energimarknadsinspektionen…

  Läs mer...
 • Svenolof Karlsson till Second Opinion

  Svenolof Karlsson till Second Opinion0

  I dag välkomnar Second Opinion Svenolof Karlsson som ny skribent. Han har bevakat energifrågor under många år, bland annat som journalist på Dagens Industri…

  Läs mer...
 • Energikommissionens sammansättning och arbetssätt ger anledning till oro

  Energikommissionens sammansättning och arbetssätt ger anledning till oro0

  Frånvaron av utomparlamentarisk representation i regeringens energikommission är anmärkningsvärd. Frågan om landets framtida energiförsörjning har förvandlats till en rent politisk fråga. Alla politiska partier är representerade. Jämställdheten är tillgodosedd med fem kvinnor och sex män i kommissionen. En folkomröstning i miniatyr?

  Hur säkerställs att relevanta tekniska och ekonomiska frågeställningar tillgodoses? Det behövs gedigna kunskaper. Det räcker inte med studieresor, ”fördjupningsseminarier”, ungdomsdebatter och ”energisamtal”. Det finns anledning till oro.…

  Läs mer...